Aws Lambda – שירות Serverless של אמזון

בהרבה מקרים, כמפתחים, אנחנו צריכים לפתח מערכת/אפליקציה שתבצע פעולות מסוימות כאשר יש טריגר מסוים. הטריגר יכול להיות העלאה של קובץ, שורה חדשה שנכנסה לבסיס נתונים, פרק זמן קבוע וכיוב. ניקח…

Continue Reading Aws Lambda – שירות Serverless של אמזון