Aws Lambda – שירות Serverless של אמזון

בהרבה מקרים, כמפתחים, אנחנו צריכים לפתח מערכת/אפליקציה שתבצע פעולות מסוימות כאשר יש טריגר מסוים. הטריגר יכול להיות העלאה של קובץ, שורה חדשה שנכנסה לבסיס נתונים, פרק זמן קבוע וכיוב. ניקח…

Continue Reading Aws Lambda – שירות Serverless של אמזון

יצירת קבוצה חדשה ויוזר חדש עם גישה לאמזון S3

במידה ועולה צורך לתת גישה ל bucket ב S3, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לא ע"י פתיחת יוזר ומתן הרשאת ליוזר הזה ל bucket אלא ע"י יצירת קבוצה, שיוך…

Continue Reading יצירת קבוצה חדשה ויוזר חדש עם גישה לאמזון S3