פעולות לביצוע אחרי התקנת וורדפס דרך אמזון Lightsail – חלק 2

הסרת התגית של Bitnami

אחרי ההתקנה וסיום כל ההגדרות שנעשו בחלק הראשון, נוכל להיכנס לאתר ולראות שבפינה הימנית/שמאלית התחתונה יש תגית של חברת Bitnami. זו החברה שייצרה של ה AMI(התבנית) איתה יצרנו את השרת שכולל בתוכו כבר וורדפרס מובנה.

הדרך הפשוטה ביותר להעלים את התגית היא למצוא את ה DIV הרלוונטי ולהוסיף לו את הגדרת ה CSS:

display:none;

פעולה זו תסתיר את התגית אבל לא תעלים אותה לגמרי ולמעה היא תיטען ברקע של כלל הדפים. דבר לא רצוי. לכן, נוכל ע”י פקודות קצרות לבטל את הופעת התגית לחלוטין.

פעולה ראשונה – כניסה ל console של השרת

את הפעולה הזו כבר עשינו במאמר הקודם שהתייחס, בין היתר, לדרך בה אנחנו יכולים להיכנס לשרת שלנו ב console

פעולה שנייה – הרצת פקודת העלמת התגית

נעשה את זה ע”י הקלדת הפקודה:

sudo /opt/bitnami/apps/wordpress/bnconfig --disable_banner 1

לאחר אישור הפקודה והמתנה של מספר שניות נוכל לראות שהפקודה התבצעה ולא התקלו שגיאות ואנחנו מוכנים לפקודה הבאה

אתחול ה apache

נאתחל את ה apache ע”י הפקודה:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

פעולה זו תאתחל את השרת האתר שלנו, פעולה שלוקחת מספר שניות

כניסה חדשה לאתר שלנו – נוכל לראות שהתגית נעלמה

Facebook
Twitter
LinkedIn