טיפול בערכי NULL בעמודות טבלה ב Data Studio

על מנת להתמודד עם הבעיה יש לייצר שדה נוסף ולתוכו להזין נוסחת case.
נוכל לעשות זאת ע”י כניסה לעריכה של ה data source שלנו

בחלון שנפתח נראה את רשימת השדות מאותו מקור נתונים. נלחץ על הלחצן “ADD A FIELD”.
בשדה Field Name נזין שם לשדה כפי שאנחנו רוצים שיוצג לשימוש שלנו.
בשדה ה Formula נזין את הנוסחא הבאה:
case when FieldName is null then 0 else FieldName end
במקום FieldName יש למלא את שם השדה בו רוצים לטפל.
במידה והכל תקין נראה את סימון ה V הירוק ונוכל לשמור את השדה ולהשתמש בו כ metric או dimension בהתאם לשדה עליו עבדנו ויצרנו.
דוגמה ליצירת שדה חדש מנתוני פייסבוק שעלולים להכיל את הערך NULL

Facebook
Twitter
LinkedIn