התקנת NodeJs בסביבת Visual Studio 2017

התקנת NodeJs על סביבת Visual Studio 2017 מורכבת משני שלבים.

התקנת NodeJs

לפני שניגע ב VS צריך קודם להתקין את NodeJs על המחשב כדי שתהיה לנו את סביבת העבודה. כדי לעשות את זה ניכנס לאתר הרשמי של NodeJs בכתובת:
https://nodejs.org/

שם נוריד את הסביבה הרלוונטית לנו. מומלץ להוריד את גרסת ה LTS כי היא הסביבה היציבה לעבודה.

את ההתקנה נעבור בשלבים הרגילים ובסיום ההתקנה נבדוק אם הסביבה מוכנה לעבודה ע”י כניסה ל CMD והרצת הפקודה:
node -v
התגובה חזרה צריכה להיות מספר הגרסה של ה NodeJs שהותקנה.

התקנת Visual Studio Tools for NodeJs

שלב שני בתהליך הוא הוספת יכולת הפיתוח שלנו בסביבת Visual Studio. כדי להוסיף את האפשרות הזאת, שלא מותקנת כברירת מחדל, יש לפתוח את VS ולהיכנס לתפריט:
Tools -> Get Tools and Features

ייפתח חלון שיציג לנו את כל אפשרויות הוספת היכולות ל VS, הכלים שמותקנים כבר יהיו מסומנים ב V.

מתוך התפריט העליון נוודא שאנחנו נמצאים על Workloads ונדאג לסמן את Node.js development

נמתין לסיום ההתקנה ונסגור את החלון המוצג.

על מנת לבדוק שההתקנה בוצעה בהצלחה, נוכל לפתוח פרויקט חדש ולראות האם ניתן לפתוח פרויקט כזה בסביבת NodeJs.
את היכולת הזאת נראה דרך בחלון שמוצג כשפותחים פרויקט חדש, תחת הקטגוריה Javascript בצורה הבאה:

Facebook
Twitter
LinkedIn