התקנת חבילות שירות ל NodeJs מתוך npm בעזרת Visual Studio

על מנת להתקין הרחבות ל NodeJs יש להשתמש ב npm (node package manager.)

כדי לעבוד עם npm מתוך Visual Studio, צריך לפתוח את הפרויקט ומתוך ה Solution Explorer יש ללחוץ קליק ימני על npm ולבחור באפשרות Install New npm Packages

ייפתח חלון שיאפשר לנו חיפוש והתקנה של חבילות.

בתיבת החיפוש יש לרשום את החבילה הרצויה, לדוגמה express.

התוצאות שיוצגו יהיו לפי סדר הרלוונטיות שלהם. מומלץ לבדוק היטב לפני הורדת חבילה את כמות ההורדות של החבילה ואת מידת האמינות שלה. ישנן חבילות לא מאובטחות כראוי ועלולות לייצר נזקים בהמשך.

לאחר הבחירה בתוצאות החיפוש על החבילה הרצויה, יש ללחוץ על הלחצן Install Package. בסיום תופיע הודעת התקנה בהצלחה.

לאחר סגירת החלון נוכל לראות שני שינויים:

  1. תחת ה npm ב Solution Explorer נוכל לראות את החבילה החדשה
  2. בתוך הקובץ package.json נוכל לראות תחת dependencies את הקישור לחבילה החדשה שהותקנה ואת מספר הגרסה שלה
Facebook
Twitter
LinkedIn